پایگاه اینترنتی سجّاده نماز

سجّـاده نماز مــن

داستانِ ســجّـاده ای که مادرم بمن هدیه داد

آخرین نظرات
  • ۲۶ ارديبهشت ۹۴، ۲۱:۱۹ - reyhane
    Mrc alibod
نویسندگان
تبلیغات
پایگاه اینترنتی حامیان ولایت سیّد علی ( دایرکتوری افسران ارزشی) پایگاه اینترنتی حامیان ولایت سیّد علی ( دایرکتوری افسران ارزشی) پایگاه اینترنتی حامیان ولایت سیّد علی ( دایرکتوری افسران ارزشی)

بهشت زیر پای مادران

سه شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۴:۲۲ ب.ظ

 lies under the feet of mothers

"بهشت زیر پای مادران قرار دارد."

After Allah and his Messenger (PBUH) and Imams (A.S), the most beloved and respected person to a Muslim should be his MOTHER!

پس از خدا و رسول(ص) او، و امامان(ع) ، محبوب ترین و مورد احترام ترین

فرد برای یک مسلمان ، باید مادرش باشد

The Prophet (PBUH) says

پیامبر(ص) می فرمایند :

“Paradise lies under the feet of mothers.”

"بهشت زیر پای مادران قرار دارد."


Obedience and respect towards your mother is a very important duty in Islam and is similar to performing Salaah and keeping fast.

اطاعت و احترام نسبت به مادرتان ، یک وظیفه بسیار مهم در اسلام است

 و شبیه به انجام نماز و روزه گرفتن است.

Only Allah knows what your mother does for you,

تنها خدا می داند ، که مادر برای شما چه کارهایی انجام داده

He sees your mother’s love and kindness.

او عشق و محبت مادر را می داند.

Allah has given her a very high status and

 many virtues and rewards.

خدا حقوق و نجابت و پاداش بسیار زیادی به مادر داده است

Allah also sees that many of us are

 not thankful to our mothers.

خدا همچنین  می داند که بسیاری از ما ، سپاسگزار مادرانمان نیستیم

He sees many of us being disobedient towards them.

او می داند ، بسیاری از ما ، از آنها نافرمانیم

Therefore, Allah has ordered us to be good our mothers;

بنابراین، خداوند به ما دستور داده است که با مادرانمان خوب باشیم

He has not advised us but ordered us

او به ما توصیه نکرده، بلکه به ما دستور داده است

We have no choice

ما انتخاب دیگری نداریم

Therefore we have to be good towards our mothers!

بنابراین ما باید نسبت به مادرانمان خوب باشیم!

To encourage us to do this,

برای تشویق ما برای انجام این کار

Allah Taa’la has promised paradise for those of us who

 Are obedient towards our mothers

خداوند متعال وعده بهشت داده است  

 برای کسانی از ما ، که مطیع مادرانمان هستیم

But what does your Mother do for you?

 She only cooks and cleans!

اما مادرتان برای شما چه انجام داده؟ او فقط آشپزی کرده و تمیز کاری نموده!

So why do you need to be thankful to your Mother?

پس چرا لازم است که شما سپاسگزار مادرتان باشید ؟

Apart from Allah, nobody knows what

Our Mother really does for us

به غیر از خدا، هیچ کس نمی داند ، که واقعا مادرانمان ، 

چه کارهایی برای مان انجام می دهند

Allah has ordered us, in various places of the Holy Qur’an,

خداوند به ما دستور داده است، در جاهای مختلف از قرآن کریم،

To be good to our mothers

با مادرانمان خوب باشیم

He has told us to look after them even

 more when they are old and weak.

او به ما گفته است  که از آنها مراقبت کنیم ، حتی بیشتر ، 

زمانی که  آنها پیر و ضعیف هستند

He has taught us to be gentle to our mothers

 And speak to them in a nice manner.

او به ما سفارش کرده ، با آنها خوش رفتار باشیم

و با آنها آرام و مودبانه صحبت کنیم

The Prophet (PBUH) has also ordered us

 to be good to our mothers.

پیامبر (ص) نیز به ما دستور داده است که با مادران مان خوب باشیم

He has told us about the great rewards for

That person who is good to his mother

او در مورد پاداش های بزرگ برای کسیکه با مادرش خوب باشد ، خبر داده

He has described the mother as being a

 ‘door of paradise.’

او از مادر به عنوان « درب بهشت » ​​توصیف کرده است

He has also warned us of severe punishments for that

Person who is disobedient to his mother

او همچنین ما را هشدار داده ، شخصی که از مادرش نافرمانی کند

به سختی مجازات می شود.

TEN EASY WAYS TO ENTER PARADISE

ده راه آسان برای وارد شدن به بهشت

LISTEN TO YOUR MOTHER

به حرف مادرتان گوش کنید

HELP YOUR MOTHER

به مادرتان کمک کنید

SMILE AT YOUR MOTHER

به مادرتان لبخند بزنید

BE THANKFUL TO YOUR MOTHER FOR WHATEVER

SHE DOES FOR YOU

سپاسگزار مادرتان باشید ، برای هر چیزی که او برای شما انجام می دهد

SPEND TIME WITH YOUR MOTHER

برای مادرتان وقت صرف کنید

ALWAYS ASK YOUR MOTHER IF YOU CAN HELP HER WITH ANYTHING

همیشه از مادرتان بپرسید که آیا کمکی از شما برایش برمی آید

BUY YOUR MOTHER GIFTS

هدیه ای برای مادرتان بخرید

BE GOOD TO YOUR MOTHER’S FAMILY AND FRIENDS

با خانواده و دوستان مادرتان خوب باشید

STUDY HARD AND LEAD A GOOD LIFE SO THAT

YOUR MOTHER IS HAPPY

به سختی مطالعه کنید و به یک زندگی خوب برسید ،

 به طوری که مادرتان خوشحال شود

ALWAYS PRAY FOR YOUR MOTHER,

ESPECIALLY AFTER EVERY SALAAH

همیشه برای مادرتان دعا کنید، به خصوص بعد از هر نماز

WARNING: THOSE WHO ARE DISOBEDIENT TO THEIR

MOTHER WILL BURN IN THE FIRE OF HELL!

هشدار: کسانی که با مادرشان نافرمانند ، در آتش جهنم خواهند سوخت!

However hard we try,

با آنکه ، به سختی هم  تلاش کنیم

We can never repay our mothers for what

 they have done for us,

هرگز نمی توانیم ، آنچه را که مادرانمان،  برای ما انجام داده اند را جبران کنیم

But we can at least try

اما می توانیم حداقل سعی کنیم

And also ask Allah to repay them for us.

و از خدا نیز بخواهیم که آنها را جبران بکنیم

Our mothers are indeed a great blessing from Allah.

مادران ما در واقع یک موهبت الهی بزرگ از جانب خدا هستند

We should appreciate and value this blessing

 as much as we can.

ما باید قدر و ارزش این نعمت الهی را ، به همان اندازه که در توانمان است ، بدانیم

Whilst our mothers are alive

هنگامی که مادرانمان  زنده هستند

We have a golden opportunity to guarantee ourselves

 Paradise and also success in this world

ما یک فرصت طلایی و تضمینی بهشت ​​و همچنین موفقیت در این جهان را داریم

We will only truly realize the value of our mothers

When they are no longer with us

ما فقط ، هنگامی که آنها مدت زیادی با ما نیستند ، ارزش مادران خود را 

درک می کنیم

When they have passed away

 but then it will be too late!

ولی زمانی که آنها فوت نمودند ، بعد از آن ، خیلی دیر خواهد بود!

butterfly

Happy birthday Anniversary of Hazrat Fatima Zahra (A.S)

سالروز تولد حضرت فاطمه زهرا (س)مبارک

Hazrat Fatima Zahra (A.S.) the Leader of

 the Women in Paradise

حضرت فاطمه زهرا (س) رهبر زنان بهشت

The only Daughter of the Holy Prophet of Islam (PBUH)

تنها دختر پیامبر اسلام (ص)

Was born on 20th Jamadi al-Thani five years after

the revelation to the Holy Prophet of Islam

در بیستم جمادی الثانی ، پنج سال 

پس از نزول وحی به پیامبر گرامی اسلام (ص)متولد شد.

Holy Prophet of Islam considered her the part

 And parcel of his life, and to say repeatedly,

پیامبر اسلام او را بخشی از زندگی خود، به حساب می آورد ،

 و همیشه می فرمودند:

Fatima (A.S.) is a piece of me, 

whosoever troubles her he has

 Troubled me, and whoever makes

 her happy has pleased me.

فاطمه (س) پاره ای از تن من است، هر کس او را ناراحت کند

 مرا ناراحت کرده ، و هر کس که او را خوشحال کند مرا خوشحال نموده است

She was also called Al-Batul,

او همچنین بتول نامیده می شد

Because of her asceticism

به دلیل پرهیزکاری اش

Instead of spending her time in the company

Of Others

وی به جای صرف وقت خود را در مصاحبت با دیگران

She prayed, recited the Quran, and performed

Other acts of worship

او به نماز ، تلاوت قرآن، و انجام سایر اقدامات عبادی می پرداخت

Hazrat Fatima (A.S) worshiped Allah in every moment;

Worship was rooted in her daily life

حضرت فاطمه (س)، خدا را ، در هر لحظه پرستش و عبادت می کرد

زندگی روزمره اش ، عبادت و پرستش بود

Every night, Hazrat Fatima’s (A.S) home

 was her prayer rug;

هر شب، در خانه حضرت فاطمه (س) سجاده نمازش پهن بود

After putting the children to bed and

 finishing the housework,

پس از قرار دادن کودکان در رختخواب و به پایان رساندن کارهای خانه

She stood in prayer for so long

او برای مدت طولانی به نماز می ایستاد

On this Joyous and Auspicious Occasion which

Is also commemorated as "Mother's Day"

در این مناسبت شاد و فرخنده که همچنین به عنوان "روز مادر" نامیده شده است

We extend our Happy Greetings and Felicitations to the Muslim Ummah and the followers and

 lovers of the Holy Ahlul Bayt(A.S.) in the world

ما به امت مسلمان و پیروان و عاشقان اهل بیت (ع) در سراسر جهان

تبریک و تهنیت عرض می نماییم

Woman is the only creature that can

 bring up individuals in her lap

زن یکتا موجودی است که می تواند از دامن خود،

, who would be blessed enough to lead a society,

افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکاتشان یک جامعه،

 Even societies, to endurance and elevated human values

[Imam Khomeini (RH)]

بلکه جامعه ها به استقامت و ارزش های والای انسانی  کشیده شوند.

امام خمینی (ره)

Happy Hazrat Fatima's (A.S) birthday and mother's day

 And Imam Khomeini (RH) birthday

روز میلاد حضرت فاطمه (س) و روز مادر و میلاد امام خمینی (ره)مبارک

مترجم : علی محمد لی مانی

التماس دعا

butterfly


نظرات  (۸)

۰۲ تیر ۹۲ ، ۰۸:۲۹ سربازولایت
ولادت یگانه منجی عالم بشریت مبارک
االهم عجل لولیک الفرج
میلادحضرت محمد (ص) وامام صادق (ع) مبارک باد.
۰۱ بهمن ۹۲ ، ۱۷:۱۴ بچه مسلمون
شما طبق طرح داکتوری لینک شدید
لطفا من رو هم به اسم بچه مسلمون لینک کنین.
یاعلی
۲۵ بهمن ۹۲ ، ۲۰:۳۸ یادواره شهدا
مارا لینک کنید ممنون
۱۸ فروردين ۹۳ ، ۱۰:۳۳ محمد جواد جعفری
سلام با افتخار لینک شدید
التماس دعا
۲۶ فروردين ۹۳ ، ۱۲:۲۱ سیدحسین حسینی
سلام.ما رو باحضور نورانیتون در ختم140هزار صلوات یاری کنید.منتظر قدم های منورتون هستیم.یا علی
سلام و خسته نباشید اگه میشه مارو  هم لینگ کنید.یا علی
۱۲ اسفند ۹۳ ، ۱۹:۱۰ اسلام زیباست
خواهش میکنم به وب من سر بزنید و حتما نظر بذارید ممنون میشم

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">